Croeso i Cynghrair Canser Cymru.

 

Mae Cynghrair Canser Cymru yn hyrwyddo’r dulliau atal canser gorau a'r driniaeth, yr ymchwil a’r gofal gorau ym maes canser i bobl yng Nghymru. Bob blwyddyn rydym yn buddsoddi mwy nag £20m yng Nghymru ac yn cyfrannu at ddatblygu polisi canser.

Credwn y dylai pobl y mae canser yn effeithio arnynt a'u gofalwyr fod wrth galon y gwaith o gyd-greu gwasanaethau a pholisi canser newydd. Mae gan y trydydd sector rôl bwysig i'w chwarae o ran datblygu, ail-lunio a chyflawni gwelliannau ym maes gofal canser. Gwnawn hyn drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, y GIG, llywodraeth leol a rhanddeiliaid eraill.

 

Am fanylioch pellach cysylltwch gyda:

Susan Morris (WCA Gadeirydd): 
SMorris@macmillan.org.uk

Simon Morgan-Jones (WCA v.Gadeirydd): 
simon.morgan-jones@clicsargent.org.uk